Lista provisional de admitidos en la convocatoria de concurso oposición restringido de una plaza de empleado de servicios múltiples ( nivel C)

Javier Zelaia Etxarri

En el plazo de diez días naturales se podrán presentar reclamaciones para subsanar, en su caso, los defectos en que se hubiera podido incurrir

Urdiaingo Udalean C mailako zerbitzu anitzetako lanpostu bat betetzea, Urdiaingo Udalaren D mailako funtzionarioen arteko oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 15.6 artikuluari jarraikiz. Behin behineko zerrenda:

Javier Zelaia Etxarri

hamar egun balioduneko epean, interesdunek erreklamazioak egiten ahalko dituzte eta, hala behar bada, egindako akatsak zuzendu.