2021eko ekainaren 3ko 129 zenbakidun NAOan argitaratutako, Urdiaingo Udalaren zerbitzu anitzetarako (C maila ) langile bat kontratatzeko oposizio-lehiaketa mugatu baten deialdiaren 7. oinarriaren arabera,  hautagai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratzen da:

Onartuak:

Javier Zelaia Etxarri  NAN 72676258F.

Baztertuak:

Inor ez.

Oposaketaren  ariketa 2021eko irailaren 17aren 10:00etan hasiko da.